Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji po 1989 roku 4.36/5 (11)

18 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstep……….5

Rozdzial I
Policja w Polsce ……….7

1.1 Rola panstwa w zapewnieniu bezpieczenstwa obywateli……….7
1.2 Historia Policji w Polsce……….11
1.3 Policja w III Rzeczpospolitej Polskiej……….15
1.4 Regulacje prawne dotyczace sluzby w Policji……….18

Rozdzial II
Kobiety na rynku pracy w Polsce

2.1 Zatrudnienie i problem bezrobocia kobiet w Polsce……….24
2.2 Kobiety w tzw. ,,meskich zawodach’’……….27
2.3 Problem dyskryminacji kobiet……….31

Rozdzial III
Analiza sytuacji kobiet w Policji po 1989 roku.

3.1 Dane statystyczne……….37
3.2 Analiza wybranych przypadków……….41
3.3 Wnioski z badan wlasnych……….43

Zakonczenie……….46
Bibliografia……….47
Spis tabel i rysunków……….51
Aneks……….52

Oceń