Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009.


I. Wprowadzenie ………… 3
II. Analiza wstepna bilansu………… 3

Rozdzial 1.
Analiza pionowa bilansu.

1.1. Analiza wielkosci, struktury, dynamiki aktywów bilansu ………… 4
1.2. Analiza wielkosci, struktury, dynamiki pasywów bilansu ………… 10


Rozdzial 2.
Analiza pozioma bilansu ………… 17

2.1 Zlota zasada finansowa ………… 17
2.2 Zlota zasada bilansowa ………… 17
2.3 Kapital obrotowy netto ………… 21


Rozdzial III.
Analiza wskaznikowa bilansu ………… 22

1. Analiza plynnosci finansowej ………… 23
2. Analiza zadłużenia (wspomagania finansowego) ………… 25
3. Analiza rentownosci majatku i kapitalów wlasnych ………… 28
4. Analiza sprawnosci działania ………… 30


Zalacznik ………… 36

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>