Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


I. Wprowadzenie ………… 3
II. Analiza wstepna bilansu………… 3

Rozdzial 1.
Analiza pionowa bilansu.

1.1. Analiza wielkosci, struktury, dynamiki aktywów bilansu ………… 4
1.2. Analiza wielkosci, struktury, dynamiki pasywów bilansu ………… 10


Rozdzial 2.
Analiza pozioma bilansu ………… 17

2.1 Zlota zasada finansowa ………… 17
2.2 Zlota zasada bilansowa ………… 17
2.3 Kapital obrotowy netto ………… 21


Rozdzial III.
Analiza wskaznikowa bilansu ………… 22

1. Analiza plynnosci finansowej ………… 23
2. Analiza zadłużenia (wspomagania finansowego) ………… 25
3. Analiza rentownosci majatku i kapitalów wlasnych ………… 28
4. Analiza sprawnosci działania ………… 30


Zalacznik ………… 36

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.