Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp………..4

Rozdzial I
Charakterystyka rynku kapitalowego

1.1.Ogólna charakterystyka rynku kapitalowego……….. 6
1.2. Struktura rynku kapitalowego ……….. 8
1.3. Funkcje rynku kapitalowego ………..10
1.4. Instrumenty rynku kapitalowego ……….. 11
1.5. Instytucje rynku kapitalowego w Polsce – Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie SA (GPW)……….. 14


Rozdzial II
Analiza techniczna oraz jej instrumenty

2.1. Ogólna charakterystyka analizy technicznej……….. 18
2.2. Wykresy podstawa analizy technicznej ……….. 18
2.3. Trend oraz formacje trendowe ……….. 27
2.4. Wskazniki analizy technicznej……….. 35


Rozdzial III
Analiza spółki PKO.BP

3.1. Okreslenie celu analizy ………..42
3.2. PKO BP- prezentacja spółki ……….. 42
3.3. Analiza techniczna spółki PKO BP……….. 45
3.3.1. 3 Pazdziernika 2008 roku- I analizowany moment ………..45
3.3.2. 13 Lipca 2009 roku- II analizowany moment ……….. 47
3.3.3. 25 Sierpnia 2010 roku- III analizowany moment ……….. 49


Wnioski koncowe ………..51
Bibliografia ……….. 53
Spis rysunków ……….. 55
Spis tablic ………..55

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.