Analiza techniczno- kosztowa materialów i technologii zwiazanych z wykonaniem scian. 4.4/5 (5)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator


Wstep ……….. 4

Uzasadnienie podjecia tematu……….. 4
Cel pracy ……….. 5
Zakres pracy ……….. 5
Metody badawcze uzyte do osiagniecia zalozonego celu pracy……….. 6

1. Sciany zelbetowe

1.1.Wprowadzenie ……….. 7
1.2. Opis materialów……….. 7
1.3.Proces technologiczny……….. 13

2. Sciany murowane z ceramiki.

2.1. Wprowadzenie……….. 18
2.2. Opis materialów……….. 19
2.3.Proces technologiczny……….. 20
2.4. Proponowany zestaw stosowanych pustaków……….. 26

3. Sciany murowane z silikatów.

3.1. Wprowadzenie ……….. 27
3.2 Opis materialów……….. 27
3.3.Proces technologiczny……….. 28
3.4. Proponowany zestaw stosowanych pustaków……….. 30

4.Porównanie techniczno- kosztowe wybranych technologii.

4.1. Wspólczynnika przenikania ciepla……….. 32
4.2. Wytrzymalosci na sciskanie……….. 35
4.3. Odpornosci ogniowa……….. 35
4.4. Izolacyjnosc akustyczna……….. 36
4.5. Pracochlonnosc……….. 37
4.6.Zuzycie materialu……….. 38
4.7. Podsumowanie……….. 38
4.8. Ocena kosztowa……….. 39

Bibliografia: ……….. 46
Netografia: ……….. 46
Spis zdjec ……….. 48
Spis rysunków ……….. 48
Spis tabel ……….. 48
Spis zalaczników: ……….. 49

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto