Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN


Wstęp……….1

Rozdzial 1
Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2

Rozdzial 2

Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6

Rozdzial 3

Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Capital) ………. 9

Rozdzial 4

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa wg. modelu DCF (discounted Cash flows)………. 12

Rozdzial 5

Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa EVA (Economic Value Addead) ……….15

Rozdzial 6

Tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży g i stopa wzrostu zrównowazonego SGR ………. 16

Rozdzial 7

Umiejscowienie spółki w macierzy finansowej zysku ekonomicznego………..20

Rozdzial 8

Ustalenie granicznych wartosci wybranych nosników……….23
8.1 Graniczna stopa wzrostu sprzedazy………. 23
8.2 Graniczna stopa marzy zysku operacyjnego ………. 25
8.3 Graniczna stopa kosztu kapitalu………. 26

Spis wykresów i rysunków……….28

Zalaczniki
1. Uklad rachunku zysków i strat Grupy Kapitalowej PKN ORLEN SA za lata 2008-2009.
2. Uklad bilansu Grupy Kapitalowej PKN ORLEN SA za lata 2008-2009.
3. Uklad rachunku przeplywów pienieznych za lata 2008-2009.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>