Analiza wskaźnikowa na przykładzie wybranej spółki giełdowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp………..3

Rozdział I
Analiza finansowa przedsiębiorstwa………..4

1.1. Analiza ekonomiczna
1.2. Analiza finansowa i jej metodologia
1.3. Podział metod


Rozdział II
Ogólna charakterystyka analizy wskaźnikowej, sprawozdań finansowych ………..9

1. Zakres i zasady analizy wskaźnikowej
2. Wskaźniki płynności
3. Wskaźniki wspomagania finansowego
4. Wskaźniki obrotowości
5. Wskaźniki rentowności


Rozdział III
Przykład analizy wskaźnikowej dla wybranej spółki giełdowej……….. 33

1. Opis spółki giełdowej
2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej
2.1.Spółki giełdowej – XYZ
2.1.1.Bilans za lata 98, 99, 2000
2.1.2.Rachunek zysków i strat
3. Analiza wskaźnikowa danych bilansu rachunku zysków i strat


Literatura ………..55

Oceń