Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Zelmer s.a..

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej……….. 6
1.2. Rodzaje analiz finansowych……….. 10
1.3. Metody analizy finansowej………..14
1.4. Źródła informacji do oceny finansowej……….. 15
1.4.1. Bilans ………..17
1.4.2. Rachunek zysków i strat……….. 20
1.4.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ………..22


Rozdzial II.
Charakterystyka spółki akcyjnej Zelmer s.a. w Rzeszowie

2.1. Rys historyczny spółki ………..27
2.2. Forma prawna i przedmiot działalnosci……….. 28
2.3. Grupa Kapitalowa i Akcjonariat Zelmeru ………..29
2.4. Zatrudnienie w Grupie Kapitalowej ………..31


Rozdzial III.
Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej firmy

3.1. Analiza plynnosci finansowej……….. 36
3.2. Wskaznikowa ocena rentownosci ………..40
3.3. Analiza wspomagania finansowego ………..43
3.4. Ocena sprawnosci działania . ………..47


Zakończenie……….. 53
Bibliografia……….. 55
Spis rysunków ………..56
Spis tabel ………..57
Zalaczniki ………..58

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>