Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Zelmer s.a..

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej……….. 6
1.2. Rodzaje analiz finansowych……….. 10
1.3. Metody analizy finansowej………..14
1.4. Źródła informacji do oceny finansowej……….. 15
1.4.1. Bilans ………..17
1.4.2. Rachunek zysków i strat……….. 20
1.4.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ………..22


Rozdzial II.
Charakterystyka spółki akcyjnej Zelmer s.a. w Rzeszowie

2.1. Rys historyczny spółki ………..27
2.2. Forma prawna i przedmiot działalnosci……….. 28
2.3. Grupa Kapitalowa i Akcjonariat Zelmeru ………..29
2.4. Zatrudnienie w Grupie Kapitalowej ………..31


Rozdzial III.
Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej firmy

3.1. Analiza plynnosci finansowej……….. 36
3.2. Wskaznikowa ocena rentownosci ………..40
3.3. Analiza wspomagania finansowego ………..43
3.4. Ocena sprawnosci działania . ………..47


Zakończenie……….. 53
Bibliografia……….. 55
Spis rysunków ………..56
Spis tabel ………..57
Zalaczniki ………..58Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.