Analiza wykorzystania energii słońca do przygotowania ciepłej wody użytkowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator1. Wstęp ……………….. 4

2. Cel i zakres pracy ……….. 5

3. Energetyka odnawialna i nieodnawialna
3.1. Energetyka odnawialna ………… 6
3.1.1. Podział odnawialnych źródeł energii ….6
3.1.2. Prognoza rozwoju odnawialnych źródeł energii ……….7
3.1.3. Energia słońca ……………..8
3.2. Energetyka konwencjonalna……… 12
3.2.1. Paliwa kopalne, zasoby i prognozy zużycia …12
3.2.2. LPG ………….13

4. Kolektory słoneczne

4.1. Historia rozwoju …………..15
4.2. Podział, zasada działania i budowa kolektorów słonecznych …….. 16
4.2.1. Kolektory ciśnieniowe ……………… 16
4.2.2. Kolektory bezciśnieniowe ………….. 20

5. Przepływowy podgrzewacz gazowy

5.1. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej …….. 22
5.2. Historia ………… 22
5.3. Przepływowy podgrzewacz gazowy – budowa i zasada działania………………………….. 22

6. Charakterystyka budynku …………24

7. Obliczenia ogólne ……………. 25

8. Obliczenia dla kolektora słonecznego płaskiego cieczowego …………………26

9. Obliczenia dla kolektora słonecznego bezciśnieniowego …………………………… 35

10. Obliczenia dla przepływowego podgrzewacza gazowego.. 42

11. Podsumowanie …………. 45

Bibliografia ……………… 46
Summary ……………… 47
Spis rysunków, tabel i wzorów ………………. 48
Rysunki …………. 48
Tabele ……………. 48
Wzory …………….. 48

Oceń