Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Wstęp…………5

Rozdział I
Kapitał ludzki w teorii i literaturze tematu
      1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego…………7
1.2. Funkcje kapitału ludzkiego…………12
1.3. Kapitał ludzki i intelektualny …………15

Rozdział II
Zarządzanie kapitałem ludzkim
      2.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim i jego cele………… 20
2.2. Zarządzanie przez wykorzystanie kapitału ludzkiego………… 26
2.3. Zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach na terenie Polski………… 37

Rozdział III
Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w firmie XYZ
      3.1. Charakterystyka firmy XYZ………… 44
3.2. Kapitał ludzki w firmie XYZ………… 53
3.3. Wykorzystanie kapitału ludzkiego w firmie XYZ………… 57
3.3.1. Wskaźnik alokacji pracowników………… 57
3.3.2. Motywowanie pracowników………… 60
3.3.3. Rentowność pracy pracowników………… 64

Podsumowanie …………66
Bibliografia …………68
Wykaz tabel i rysunków………… 71

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,