Analiza zastosowania wybranych zamienników czynnika ziębniczego R22 w okrętowej instalacji chłodniczej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Cel pracy ……….5
Wstęp ………6

1.Zjawisko i istota chłodzenia……… 8

1.1Termodynamiczne podstawy obiegów lewo bieżnych ………9
1.2 Rzeczywisty obieg chłodniczy ………12


2.Względy ochrony środowiska

2.1 Globalne ocieplenie i wskaźnik TEWI……… 15
2.2 Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego……… 17
2.3 Niszczenie warstwy ozonowej……… 17
2.4 Regulacje prawne ………19


3.Czynnik chłodniczy ………21

3.1 Charakterystyka czynnika R22……… 22


4.Zamienniki czynnika ziębniczego R22……… 29

4.1 Wieloskładnikowe czynniki chłodnicze……… 30
4.1.1 R404A ………31
4.2 Jednoskładnikowe czynniki chłodnicze ………37
4.3 Bezfluorowe czynniki chłodnicze ………37
4.3.1 NH3 ………37
4.3.2 Propan R290……… 42


5. Porównanie przedstawionych zamienników z czynnikiem R22……… 47

5.1 Analiza parametrów pracy czynnika R22 oraz jego zamienników w okrętowej instalacji chłodniczej……… 47


Podsumowanie i wnioski końcowe……… 63
Bibliografia ………64
Streszczenie ………66

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.