Analiza związku pomiędzy poziomem szczęścia Polaków a satysfakcją z życia seksualnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator


Streszczenie/Abstract ……….2

Wprowadzenie ……….4

1. Szczęście………. 4
2. Seksualność………. 4
3. Badania ……….5


Rozdział I
Wstęp teoretyczny

1.1. Teorie dotyczące szczęścia………. 7
1.2. Teorie dotyczące seksualności ……….10


Rozdział II
Metoda

2.1. Cel badawczy, pytania i hipotezy badawcze
2.2. Zmienne i ich operacjonalizacja………. 13
2.3. Grupa badana ……….14
2.4. Wybór modelu badawczego………. 14
2.5. Narzędzia badawcze ……….14


Rozdział III
Wyniki ………..17

Rozdział IV
Dyskusja wyników
Podsumowanie………. 23
Bibliografia………. 25
Spis tabel i wykresów ……….26
Aneks – Kwestionariusze użyte w badaniu:………. 27
Skala Satysfakcji z Życia SWLS………. 27
Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej………. 28

Oceń