Arteterapia – wychowanie przez kulturę. Sztuka w terapii uzależnień 4.42/5 (12)

20 lutego 2020 0 Przez administrator

Wstęp………. 3

Rozdział 1
Czym jest arteterapia?

1.1. Teoretyczne ujęcie arteterapii………. 5
1.2. Rola i funkcje arteterapii………. 7
1.3. Metody i techniki wykorzystywane w arteterapii………. 10
1.4. Efektywność arteterapii- przegląd badań………. 21
1.5. Wychowawcza rola sztuki………. 24

Rozdział 2
Wychowanie a terapia

2.1. Ujęcie definicyjne wychowania………. 26
2.2. Funkcje wychowania………. 28
2.3. Problem uzależnień wśród młodzieży………. 30
2.4. Klasyfikacja uzależnień………. 35
2.5. Metody twórcze w terapii uzależnień………. 40

Rozdział 3
Metodologia i badania własne

3.1. Cel i przedmiot badań………. 44
3.2. Pytania i hipotezy badawcze………. 45
3.3. Zmienne i wskaźniki………. 47
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 49
3.5. Dobór próby, organizacja i przebieg badań………. 51
3.6. Analiza badań własnych………. 52
3.7. Wnioski z badań………. 57

Zakończenie………. 61
Bibliografia………. 63
Aneks………. 66

Oceń