Aspiracje edukacyjno-zawodowe wychowanków Domu Dziecka – w świetle badan przeprowadzonych wśród wychowanków Domu Dziecka XYZ

Wstęp ……….4

Rozdzial 1.
Problem aspiracji na podstawie literatury

1.1. Pojecie aspiracji ……….6
1.2. Poziom aspiracji – pojecie i jego istota ……….9
1.3. Kryteria podzialu aspiracji ……….11
1.4. Aspiracje edukacyjno – zawodowe i ich obszary ……….13


Rozdzial 2.
Placówka opiekunczo – wychowawcza, jako środowisko kształtowania się aspiracji edukacyjno zawodowych wychowanków

2.1. Placówka opiekunczo– wychowawcza/ dom dziecka – wyjasnienia terminologiczne………. 18
2.2. Funkcje i zadania placówek opiekunczo – wychowawczych………. 20

2.3. Dom dziecka – jako środowisko kształtowania się aspiracji edukacyjno– zawodowych wychowanków………. 23


Rozdzial 3.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan………. 30
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 30
3.3. Metoda, techniki i narzedzia badawcze………. 32
3.4. Teren i organizacja badan ……….34
3.5. Charakterystyka grupy badanej………. 35


Rozdzial 4.
Aspiracje edukacyjno-zawodowe wychowanków domu dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy. Analiza wyników badan wlasnych

4.2. Placówka opiekunczo-wychowawcza a ksztaltowanie się aspiracji edukacyjno- zawodowych jej wychowanków………. 43
4.3. Motywy wyboru zawodu przez wychowanków domu dziecka ……….51
4.4. Weryfikacja hipotez i wnioski ……….53


Zakończenie………. 56
Bibliografia ……….58
Spis wykresów ……….63
Aneksy ……….64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>