Badanie dynamiki kondycji ekonomicznej na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Rozdzial I
Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa

1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.2. Metody pomiaru i oceny sytuacji finansowej
1.3. Podstawy prawne sporzadzania sprawozdan finansowych
1.4. Dobór i opracowanie sprawozdan finansowych jako materialów zródlowych potrzebnych do analizy finansowej

Rozdzial II
Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa XYZ.

2.1. Historia działalności firmy
2.2. Przedmiot i organizacja przedsiębiorstwa
2.3. Powiazania organizacyjne i kapitalowe z innymi podmiotami
2.4. Działalność gospodarcza Spólki
2.5. Kapitaly i fundusze przedsiębiorstwa
2.6. Zatrudnienie w Wólczance S.A.

Rozdzial III
Analiza finansowa sprawozdan finansowych – ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Istota analizy wskaznikowej
3.2. Wskaznikowa analiza plynnosci finansowej
3.3. Wskaznik obrotowosci
3.4. Wskaznik zadłużenia
3.5. Wskaznikowa analiza rentownosci
3.6. Wskazniki rynku kapitalowego
3.7. Uklady piramidalne wskazników rentownosci
3.8. Porównania wielokryterialne

Rozdzial IV
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ.

4.1. Analiza poziomu plynnosci finansowej spółki
4.2. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa
4.3. Analiza stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
4.4. Analiza rentownosci
4.5. Analiza syntetyczna Du Ponta

Rozdzial V
Porównania wielokryterialne

5.1. Sformulowanie zadania oceny
5.2. Wyznaczenie funkcji kryterialnych
5.3. Obliczenie indeksów preferencji
5.4. Wyznaczenie wskazników sily i slabosci

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków
Wykaz wykresów
Wykaz tabel


Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.