Badanie mechanizmu adsorpcji jonów chromianowych na cynkowo-glinowych adsorbentach pochodzenia hydrotalkitowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

1. Wstęp teoretyczny
1.1 Chrom……….. 5
1.1.1 Paradoks chromu……….. 5
1.1.2 Występowanie w środowisku……….. 5
1.1.3 Metody usuwania związków chromu……….. 8
1.2 Materiały hydrotalkitopodobne……….. 10
1.2.1 Struktura hydrotalkitu……….. 10
1.2.2 Zastosowanie materiałów pochodzenia hydrotalkitowego……….. 14
1.3 Adsorpcja……….. 15
1.3.1 Definicja adsorpcji……….. 16
1.3.2 Adsorbenty……….. 16
1.3.3 Modele adsorpcji……….. 16

2. Cel pracy……….. 18

3. Część eksperymentalna
3.1 Synteza adsorbentu……….. 19
3.2 Metody charakteryzacji próbek……….. 21
3.3 Adsorpcja jonów chromianowych……….. 22

4. Wyniki badań

4.1 Właściwości strukturalne (XRD i DRIFT)……….. 30
4.2 Stabilność termiczna (TG)……….. 34
4.3 Właściwości tekstualne (BET)……….. 35
4.4 Adsorpcja jonów chromianowych z roztworu……….. 38

Wnioski końcowe……….. 43
Bibliografia……….. 45

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.