Badanie pradnicy obcowzbudnej.


Cel pracy…….. 3

Wykaz przyrzadów pomiarowych…….. 4
Wiadomosci ogólne…….. 5

Rozdzial 1.
Silnik indukcyjny klatkowy (asynch)………. 5

1.1. Budowa…….. 6
1.2. Zasada działania …….. 7


Rozdzial 2.
Zasilacz regulowany (schemat)…….. 8..

2.1. Budowa i zasada działania …… 8


Rozdzial 3.
Pradnica obcowzbudna…… 9

3.1. Budowa…….. 9
3.2. Zasada działania …… 11
3.3. Schemat…….. 13


Rozdzial 4.
Stanowisko do badania pradnicy obcowzbudnej (schemat)…… 14

4.1. Zasada działania …… 15


Rozdzial 5.
Wlasciwosci ruchowe pradnicy obcowzbudnej…… 16

5.1. Wyznaczanie charakterystyki biegu jalowego…… 17
5.2. Wyznaczanie charakterystyki obciazenia…… 19
5.3. Wyznaczanie charakterystyki zwarcia…….. 21
5.4. Wyznaczanie charakterystyki pradnicy obcowzbudnej
jako wzmacniacza…… 23


Bibliografia…. 25

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>