Badanie zdolnosci kredytowej działalności gospodarczej na przykładzie ‚XYZ’ Sp. z o.o.


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Pojecie pomiar i znaczenie zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie, rodzaje i formy kredytów………….5
1.2 Pojecie zdolnosci kredytowej i źródła informacji potrzebne do jej oceny………….7
1.3 Metody oceny zdolnosci kredytowej………….9
1.4. Znaczenie, źródła i rodzaje ryzyka kredytowego………….14


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy „XYZ” sp z o.o.

2.1 Historia powstania przedsiębiorstwa………….20
2.2 Forma prawna zakladu………….25
2.3 Organizacja w firmie i przydzielanie zadan………….26
2.4 Przebieg procesu produkcji………….31


Rozdzial III.
Ocena działalności finansowej przedsiębiorstwa

3.1 Analiza dynamiki i struktury danych bilansu firmy………….34
3.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat………….38
3.3 Analiza wskaznikowa ………….39
3.3.1 Wskazniki plynnosci………….40
3.3.2 Wskazniki rentownosci………….41
3.3.3 Wskazniki zadluzenia………….44
3.3.4 Wskazniki obrotowosci………….46


Zakończenie………….49
Bibliografia………….51
Ksiazki………….51
Czasopisma ………….52
Zasoby internetowe………….52
Tabele………….53
Ilustracje………….53
Zalaczniki………….53