Bank Centralny w polskim systemie bankowym.Rozdzial 1
Historia Bankowosci w Polsce

1.1 Bankowośćw Polsce w okresie 1918 1989……….3
1.2 System bankowy w okresie transformacji……….4


Rozdzial 2
Struktura polskiego systemu bankowego

2.1 NBP………5
Prezes NBP……….5
Rada Polityki Pienieznej……….6
Zarzad NBP……….7
2.2 Bankowy Fundusz Gwarancyjny……….7
2.3 Banki komercyjne……….8


Rozdzial 3
Bank Centralny w Polsce

3.1 Zadania i funkcje Banku Centralnego ……….9
3.2 Instrumenty Banku Centralnego w procesię realizacji polityki pienieznej……….10
3.2.1 Stopy procentowe……….10
3.2.2 Operacje otwartego rynku……….10
3.2.3. Rezerwa obowiazkowa……….11
3.2.4 Operacje kredytowo – depozytowe ……….12


Rozdzial 4
Polityka pieniezna Banku Centralnego……….14


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>