Bank Centranlny jako jednostka systemu bankowego

Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka systemu bankowego w Polsce

1.1. Historia bankowosci w Polsce
1.2. Pierwszy bank centralny
1.3. Narodowy Bank Polski w okresie zmian
1.4. Pojecie i struktura systemu bankowego w Polsce


Rozdzial 2.
Narodowy Bank Polski w systemie bankowym w Polsce

2.1. Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego
2.2. Organy Banku Centralnego i ich zadania
2.3. Komisja Nadzoru Bankowego w Polsce
2.4. Polityka pieniezna NBP


Rozdzial 3.
Charakterystyka podstawowych instrumentów polityki pienieznej jakie stosowane sa obecnie przez Narodowy Bank Polski

3.1. Operacje otwartego rynku
3.2. Rezerwa obowiazkowa
3.3. Operacje kredytowo- depozytowe
3.4. Zasady polityki kursowej
3.5. Plynnosc sektora bankowego w 2013 r.
3.6. Instrumenty polityki pienieznej stosowane przez NBP w 2013 roku


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>