Banki Spóldzielcze w Polsce


Wstęp………5

Rozdzial I
BankowośćSpóldzielcza Przeslanki powstania- rozwój.

1. Powstanie bankowosci spóldzielczej w Polsce i na swiecie…………7
2. Zarys historyczny Polskiej bankowosci spóldzielczej do 1990………9
3. Zakres działania banków spóldzielczych………11


Rozdzial II
Funkcjonowanie banków spóldzielczych w Polsce po 1990-proces zmian.

1. Zmiany w organizacji bankowosci spóldzielczej………15
2. Czynnosci bankowe banków spóldzielczych………19
2.1 Zrzeszenia banków spóldzielczych………22
3. Problemy gwarantowania depozytów………25
4. Nadzór nad bankami spóldzielczymi ………29


Rozdzial III
Zakres i rozwój działalności bankowej Banku BPS S.A.

1. Zakres i rozwój Banku BPS S.A………33
2. Działalność depozytowa Banku BPS S.A………38
3. Działalność kredytowa Banku BPS S.A………39
4. Wynik finansowy Banku BPS S.A………41


Zakończenie………46
Bibliografia………48
Spis wykresów………51
Spis tabel………52

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>