Bankowość internetowa i elektroniczna jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych 5/5 (7)

1 marca 2019 Wyłączone Przez administrator


Wprowadzenie

Rozdział 1
Pojęcie i idea bankowości elektronicznej

1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej
1.2. Zadania banku jako instytucji finansowej
1.3. Zachowanie klientów banku na rynku


Rozdział 2
Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym

2.1. Funkcjonowanie bankowości elektronicznej
2.2. Wpływ konkurencji na rozwój narzędzi elektronicznych
2.3. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce


Rozdział 3
Nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych

3.1. Bankowość internetowa
3.2. Home Banking
3.3. WAP Banking
3.4. Telefoniczne usługi bankowe
3.5. Elektronika rozliczeń


Rozdział 4
Ogólny pogląd na bankowość elektroniczną

4.1. Korzyści z bankowości elektronicznej
4.2. Bezpieczeństwo systemu bankowości elektronicznej
4.3. Oszacowanie zysków i strat z działalności elektronicznej
4.4. Porównanie bankowości elektronicznej z tradycyjną obsługą klienta


Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Oceń