Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Wstęp…………3

Rozdzial I
Istota Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

1.1. Geneza BFG…………6
1.2. Cele i zadania BFG…………13
1.3. Organizacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego…………16
1.4. Źródła finansowania Funduszu…………17


Rozdzial II
Zasady gwarantowania depozytów BFG.

2.1. System gwarantowania środków pienieznych przez BFG…………20
2.1.1. Pojecie deponenta…………21
2.1.2. Środki gwarantowane…………24
2.1.3. Zakres i wysokość gwarancji…………26
2.2. Finansowanie i procedura wyplat środków gwarantowanych…………27
2.3. Działalność gwarancyjna BFG…………28


Rozdzial III
Działalność pomocowa BFG.

3.1. Organizacja działalności pomocowej…………31
3.1.1. Fundusz pomocowy…………31
3.1.2. Fundusz restrukturyzacji Banków Spóldzielczych…………33
3.2. Monitorowanie i kontrola wykorzystania pomocy…………35
3.3. Efekty działalności pomocowej BFG…………37


Rozdzial IV
Działalność analityczno – informacyjna BFG.

4.1. Znaczenie działalności analityczno – informacyjnej BFG…………42
4.2. BFG na tle innych instytucji i organizacji bankowych…………44


Zakończenie…………47
Bibliografia…………50
Aneks…………53


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>