Behawioralne i konstruktywistyczne style nauczania w edukacji wczesnoszkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep………. 3

Rozdzial I
Róznice miedzy podejsciem behawioralnym, a konstruktywistycznym

1.1 Behawioryzm……… 6
1.2 Konstruktywizm……… 9
1.3 Konstruktywizm i behawioryzm w edukacji wczesnoszkolnej……… 15

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cele pracy……… 21
2.2 Problemy badawcze ……… 23
2.3 Hipotezy……… 26
2.4 Metody i narzedzia badawcze……… 27
2.5 Charakterystyka badanej grupy……… 30

Rozdzial III
Analiza zgromadzonego materialu

3.1 Schedula……… 31
3.2 Analiza dokumentów……… 33
3.2.1 Konspekty – komentarz wlasny……… 33
3.2.2 Hospitacje – komentarz wlasny……… 36
3.3 Interpretacja wyników badan……… 39

Rozdzial IV
Podsumowanie

4.1 Uogólnienia i wnioski……… 45

Bibliografia……… 49
Aneksy……… 50

Oceń