Bezpieczeństwo dzieci z rodzin patologicznych.


Wstęp…………5

Rozdzial I
Problem bezpieczenstwa rodzin.

1.1. Pojecie rodziny…………7
1.2. Typy i rodzaje rodzin…………8
1.2.1. Rodzina pelna, niepelna…………8
1.2.2. Rodzina wielodzietna…………10
1.2.3. Rodzina zastepcza…………11
1.3. Funkcje rodziny…………13
1.4. Uwarunkowania poczucia bezpieczenstwa dzieci i młodzieży z rodzi pelnych, niepelnych i zrekonstruowanych…………18
1.5. Problem patologii w rodzinie a sieroctwo społeczne…………20
1.5.1. Przemoc wobec dziecka…………21


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan.

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu…………23
2.2. Przedmiot i cel badan…………24
2.3. Problemy badawcze i hipotezy robocze…………25
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………30
2.5. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji…………34


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Analiza statystyczna i opisowa…………37
3.2. Uogólnienia i wnioski…………64


Zakończenie…………66
Bibliografia…………70
Zalaczniki…………73

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>