Bezpieczeństwo mieszkańców gminy w sytuacji pandemii Covid-19. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp …………3

Rozdział 1
Metodologia badań własnych

1.1. Cele badań …………5
1.2. Problemy i hipotezy badawcze …………7
1.3. Metody i narzędzia badawcze …………13

Rozdział 2
Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego

2.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania kryzysowego …………19
2.2. System i fazy zarządzania kryzysowego …………26
2.3. Zarządzanie kryzysowe w świetle uregulowań w Polsce …………33

Rozdział 3
Epidemie i pandemie jako sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa

3.1. Charakterystyka zagrożeń pandemią w klasyfikacji zagrożeń …………35
3.2. Działania w aspekcie zarządzania kryzysowego wywołanego pandemią …………38
3.3. Skutki wybuchu pandemii …………43

Rozdział 4
Działania gminy Sędziszów w aspekcie zagrożenia COVID

4.1. Charakterystyka gminy …………48
4.2. Zarządzanie sytuacją kryzysową w gminie …………50
4.3. Działania burmistrza w zakresie zagrożenia COVID 19 …………52
4.4. Poczucie bezpieczeństwa i ocena działań samorządu gminnego w opinii mieszkańców gminy Sędziszów …………55

Zakończenie …………81
Bibliografia …………83
Spis rysunków …………87
Spis tabel …………88
Spis wykresów…………90
Aneks …………92

Oceń