Bezpieczeństwo mlodocianych, osadzonych w Areszcie Sledczym XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w świetle literatury przedmiotu.

1.Charakterystyka omawianej spolecznosci………4.
2.Pojecie bezpieczenstwa osadzonych w świetle prawa9.
3.Rodzaje i kategorie bezpieczenstwa………15.


Rozdzial II
Problematyka i metodologia badan.

1.Przedmiot i cele badan………19
2.Problemy i hipotezy badawcze
3.Przedstawienie zastosowanych metod, narzedzi i technik……….22.


Rozdzial III
Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w areszcie sledczym XYZ

1.Bezpieczeństwo zatrzymanych od chwili tymczasowego aresztowania do momentu osadzenia w areszcie sledczym………32.
2.Przystosowanie się osadzonego do wieziennej rzeczywistosci………38.
3.Sluzba Wiezienna wobec bezpieczenstwa osadzonych………40.
4.Możliwościi szanse zapewnienia wlasciwego bezpieczenstwa osadzonym na podstawie interpretacji wyników przeprowadzonej ankiety……….44.


Zakończenie………51.

1. Bibliografia.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>