Bezpieczeństwo moralno-fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2021 0 Przez administrator


Rozdział I
Rozwój i charakterystyka małego dziecka w wieku przedszkolnym

1.1 Charakterystyka rozwoju fizycznego
1.2 Charakterystyka rozwoju psychicznego
1.3 Charakterystyka rozwoju poznawczego
1.4 Charakterystyka rozwoju społecznego

Rozdział II
Charakterystyka bezpieczeństwa fizycznego

2. Bezpieczeństwa w domu
2.1.1 Niebezpieczeństwo drogowe
2.2 Niebezpieczeństwa dzieci trującymi roślinami
2.3 Zatrucia lekami
2.4 Niebezpieczeństwo moralne dziecka w wieku przedszkolnym
2.4.1 Podstawowe formy krzywdzenia dzieci

Rozdział III
Zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego i moralnego w świetle badań własnych

3.1 Podstawy metodologiczne badań własnych
3.2 Problemy badawcze
3.3 Metody – techniki – narzędzia badawcze
3.5 Organizacja badań i przebieg badań

Rozdział IV
Zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego w wieku przedszkolnym, w świetle badań własnych

4.1 Analiza wyników badań
4.2 Jaki jest poziom wiedzy dzieci na temat niebezpieczeństwa w środowisku domowym?
4.3 Jaka jest wiedza dzieci na temat niebezpieczeństwa w środowisku komunikacyjnym?
4.4 Jaki jest poziom wiedzy dzieci na temat niebezpieczeństwa wywoływanego ze strony roślin trujących?
4.5 Jaka jest wiedza dzieci na temat niebezpieczeństwa moralnego?
4.6 Jakie jest źródło wiedzy dzieci na temat występującego w codzienności niebezpieczeństwach?

Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Spis wykresów
Spis tabel

Oceń