Bezpieczeństwo personalne użytkowników portali społecznościowych na przykładzie studentów II stopnia Akademii Wojsk Lądowych z kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


1. Bezpieczeństwo personalne

1.1. Charakterystyka podmiotowa……..77
1.2. Kulturam przedmiotowa………10
1.3. Psychologiczne aspekty12

2. Wpływ portali społecznościowych na bezpieczeństwo

2.1. Portale społęcznościowe………17
2.2. Ewaluacja portali społecznościowych………20
2.3. Ogólne zagrożenia dla informacji pochodzące z Internetu………22
2.3.1. Kradzież tożsamości……… 24
2.3.2. Phishing………25
2.3.3. Cyberstalking………25
2.3.4. Spam………26
2.3.5. Pharming……… 27
2.3.6. Sniffing……… 27
2.3.7. Spoofing……… 28
2.4. Zagrożenia dla informacji pochodzące z portali społecznościowych……… 28

3. Ogólna charakterystyka cyberprzestępczości

3.1. Cyberprzestrzeń jako przestrzeń społeczna……… 32
3.2. Cechy przestępczości sieciowej……… 34
3.3. Cyberprzestępczość jako zagrożenia bezpieczeństwa………39

4. Wyniki badań dotyczących przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych

4.1. Wstęp………46
4.2. Grupa badanych……… 46
4.3. Wzór ankiety……… 46
4.4. Wyniki ankiety………49
4.5. Wnioski………63