Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w sytuacji kryzysu migracyjnego w Europie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Bezpieczeństwo jako podstawowa funkcja państwa. Definicja zjawiska migracji

1.1. Bezpieczeństwo pojęcie i istota
1.2. Bezpieczeństwo wewnętrzne charakterystyka
1.3. Migracja, uchodźca i migrant- charakterystyka, rodzaje i znaczenie
1.4. Organy państwa działające w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z migracją ludności i uchodźców


Rozdział 2
Sytuacja migracyjna w Polsce i w obszarze regionalnym na tle narastającego ruchu migracyjnego

2.1. Uchodźcy polityczni a imigranci ekonomiczni- problem weryfikacji migrantów
2.2. Migracja w Europie z krajów Azji i Afryki
2.3. Powiązania terroryzmu z ruchami migracyjnymi
2.4. Geneza kryzysu migracyjnego w Europie w drugiej dekadzie XXI wieku
2.5. Opinia publiczna wobec ruchów migracyjnych


Rozdział 3
Stan migracji w Polsce oraz uwarunkowania prawne

3.1. Migracja w Polsce- dane statystyczne
3.2. Migracja w państwowych aktach prawnych
3.3. Stan migracji w Polsce- charakterystyka zjawiska
3.4. Wpływ migracji w Polsce oraz w obszarze regionalnym na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Oceń