Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie regionu wroclawskiego.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na swiecie

1.1. Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych ……….5
1.2. tendencje w gospodarce swiatowej i wpływ globalizacji………. 9
1.3. Geograficzne rozmieszczenie BIZ ……….13
1.4. Alokacja BIZ w branzach………. 17
1.5. Przyczyny naplywu BIZ………. 21

Rozdzial II.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

2.1. Rola BIZ we wzroscie gospodarczym………. 24
2.2. Transfer technologii do polski – wpływ BIZ ……….28
2.3. Wpływ BIZ na konkurencyjnosc Polski na rynku swiatowym ……….32
2.4 Przeglad zagranicznej działalności inwestycyjnej w Polsce ……….35
2.5. Najwieksi inwestorzy w Polsce w 2003 roku ……….39
2.6. Problemy zwiazane z naplywem BIZ do Polski ……….46
2.7. Warunki prawne prowadzenia inwestycji ……….49

Rozdzial III.
Inwestycje zagraniczne w regionie wroclawskim

3.1. Charakterystyka regionu………. 52
3.2. Konkurencyjnosc regionu wroclawskiego ……….61
3.3. Najwazniejsze inwestycje we Wroclawiu i regionie wroclawskim………. 65
3.3.1. Alcatel-Lucent ……….65
3.3.2. Volvo AB ……….67
3.3.3. Carrefour ……….67
3.3.4. Bosch uklady Hamulcowe sp. z o.o. ……….68
3.3.5. Toyota Motor Industries Poland ……….69
3.3.6. Maco Pharma………. 70
3.3.7. Electrolux Fabryka pralek………. 71

Zakończenie………. 72
Bibliografia………. 73
Spis rysunków………. 75
Spis tabel………. 76

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>