Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach na przykładzie województwa łódzkiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 Off Przez administrator


Wstęp …………. 4

Rozdział I
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstępne

1.1.Definicja oraz formy międzynarodowych przepływów kapitałowych …………. 6
1.2.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii …………. 11
1.3.Determinanty decyzji inwestycyjnych i lokalizacyjnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych – teorie przepływu kapitału …………. 12
1.4.Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych …………. 15
1.5.Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych …………. 16
1.6.Skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kraju importującego …………. 19
1.7. Skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kraju eksportującego kapitał ………….. 24

Rozdział II
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach

2.1 Definicja regionu …………. 26
2.2. Miary oceny sytuacji gospodarczej regionu …………. 27
2.2.1. Wskaźniki klasyczne …………. 27
2.2.2. Wskaźniki związane z internacjonalizacją regionu …………. 30
2.2.3. Wskaźniki poziomu innowacyjności …………. 32
2.2.4. Ocena pozycji konkurencyjnej gospodarki regionu …………. 33
2.3. Skutki BIZ w regionach goszczących …………. 35
2.3.1. Wpływ BIZ na rynek pracy …………. 36
2.3.2. Rola BIZ w kształtowaniu konkurencji …………. 39
2.3.3. Znaczenie BIZ dla postępu technologicznego i dyfuzji wiedzy …………. 42

Rozdział III
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim

3.1 Województwo łódzkie jako miejsce lokowania inwestycji zagranicznych …………. 46
3.1.1. Informacje podstawowe …………. 46
3.1.2 Ocena sytuacji gospodarczej …………. 48
3.1.3. Atrakcyjność inwestycyjna …………. 50
3.2 Działalność inwestorów w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej …………. 58
3.2.1. Charakterystyka Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej …………. 58
3.2.2. Pochodzenie geograficzne inwestorów zagranicznych …………. 60
3.2.3. Wartość inwestycji i zatrudnienie …………. 60
3.2.4. Struktura branżowa …………. 62
3.3. Efekty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu łódzkiego …………. 63

Zakończenie …………. 69
Bibliografia …………. 71
Spis tabel …………. 76
Spis wykresów …………. 77

Oceń