Bezprzewodowe technologie polaczeniowe w sieciach komputerowych.


Wstęp……… 4
Cel oraz zakres pracy………. 6

Rozdzial 1.
Zastosowania sieci bezprzewodowych………. 8

1.1. Przyklady zastosowan……….8
1.2. Wymogi stawiane sieciom bezprzewodowym………10


Rozdzial 2.
Charakterystyka i podzial bezprzewodowych mediów
transmisyjnych………. 13

2.1. Rodzaje mediów bezprzewodowych………13
2.1.1. Fale elektromagnetyczne………14
2.1.1.1. Propagacja fal radiowych………16
2.1.1.2. Propagacja fal optycznych……….22
2.2. Rodzaje bezprzewodowej transmisji cyfrowej……….24
2.2.1. Modulacje w systemach cyfrowych……….24
2.2.2. Parametry bezprzewodowego systemu transmisji danych……….26
2.2.3. Radiowe systemy wasko i szerokopasmowe………29
2.2.3.1. Transmisja waskopasmowa……….30
2.2.3.2. Transmisja szerokopasmowa……….31
2.2.3.3. Transmisja szerokopasmowa – z kodowaniem bezposrednim……….33
2.2.3.4. Transmisja szerokopasmowa ze skakaniem po czestotliwosciach………35
2.2.3.5. Transmisja szerokopasmowa z przeskokami w czasie………36
2.2.3.6. Porównanie transmisji z rozpraszaniem widma………37
2.2.4. Systemy optyczne……….39
2.2.4.1 Modulacje systemów optycznych……….40


Rozdzial 3.
Topologie stosowane w bezprzewodowych sieciach
komputerowych……… 43

3.1. Polaczenie punkt-punkt………43
3.2. Topologia sieci punkt, wielopunkt……….44
3.3. Topologia rozsiewcza……….45
3.4. Topologie komórkowe……….46
3.5. Topologie mieszane………47


Rozdzial 4.
Dostep do lacza i metody zapewniania brzpieczenstwa transmisji
………. 48

4.1. Protokól Aloha……….49
4.2. Protokól CSMA/CA………50
4.3. Protokól BTMA……….51
4.4. Protokól SRMA……….51
4.5. Protokól MSAP………52
4.6. Protokól BRAM……….53
4.7. Protokól MACA……….53
4.8. Protokól MACAW……….54
4.9. Protokoly FAMA……….54
4.10. Protokól BAPU………55
4.11. Metody zabezpieczen transmisji bezprzewodowej………56


Rozdzial 5.
Standaryzacja systemów bezprzewodowych……… 58

Rozdzial 6.
Bezprzewodowe systemy transmisyjne……… 59

6.1. Standard GSM……….59
6.2. Standard DECT……….63
6.3. Standard HiperLAN………65
6.4. Standard TETRA………66
6.5. Standard ARDIS………68
6.6. Standard CDPD……….69
6.7. Standard MOBITEX………69
6.8. Standard IEEE 802.11……….75
6.9. Sieci satelitarne………78
6.10. Standard IrDA……….90
6.11. Bluetooth………96


Podsumowanie ……… 102
Literatura……… 104

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>