Bezrobocie a możliwości zatrudnienia w powiecie pajeczanskim w latach 2008-2010


Wstęp………4

Rozdzial 1
Bezrobocie jako problem spoleczno – ekonomiczny.

1.1. Istota bezrobocia i rodzaje bezrobocia………6
1.2. Przyczyny bezrobocia………10
1.3. Skutki bezrobocia………13
1.4. Bezrobocie w Polsce na tle Unii Europejskiej………16


Rozdzial 2
Pojecie rynku i jego spoleczna funkcja.

2.1. Rynek i jego problematyka społeczne jako odniesienie do teorii rynku. ………23
2.2. Czlowiek w plaszczyznie rynku pracy………26
2.3. Krótka charakterystyka rynku pracy………31


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Pytania problemowe i hipotezy badawcze………35
3.2. Metody, techniki zastosowane w badaniach………37


Rozdzial 4
Charakterystyka badanego powiatu i populacji bezrobotnych

4.1. Powiat pajeczanski w kontekscie jego uwarunkowan spoleczno- gospodarczych………41
4.2 Struktura demograficzna bezrobotnych………46


Rozdzial 5
Możliwościzatrudnienia bezrobotnych powiatu pajeczanskiego uchwycone w badaniach.

5.1 Struktura zawodowa bezrobotnych………54
5.2 Zapotrzebowanie na okreslone zawody w sprawozdaniach Powiatowego Urzędu Pracy………58
5.3 Zawody bezrobotnych w porównaniu do zawodów na rynku pracy………59


Zakończenie………61
Bibliografia………63
Spis tabel………66
Spis rysunków………67
Spis wykresów………67


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>