Bezrobocie i rynek pracy w województwie dolnoslaskim


Wstęp ……….7

Rozdzial 1.
Istota bezrobocia

1.1 Historia i pojecie bezrobocia ……….8
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia ……….16
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia………. 26

Rozdzial 2.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

2.1 Instytucje rynku pracy ……….31
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 35
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 60

Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie swidnickim

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy w Swidnicy ……….64
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie swidnickim ……….69
3.3 Aktywne programy rynku pracy i ich efektywnosc ……….76

Zakończenie ……….94
Bibliografia………. 96
Spis aktów prawnych………. 98
Źródła internetowe ……….99
Spis rysunków………. 100
Spis tabel ……….101
Spis wykresów………. 102


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>