Bezrobocie i rynek pracy w województwie dolnoslaskim


Wstęp ……….7

Rozdzial 1.
Istota bezrobocia

1.1 Historia i pojecie bezrobocia ……….8
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia ……….16
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia………. 26

Rozdzial 2.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

2.1 Instytucje rynku pracy ……….31
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 35
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 60

Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie swidnickim

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy w Swidnicy ……….64
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie swidnickim ……….69
3.3 Aktywne programy rynku pracy i ich efektywnosc ……….76

Zakończenie ……….94
Bibliografia………. 96
Spis aktów prawnych………. 98
Źródła internetowe ……….99
Spis rysunków………. 100
Spis tabel ……….101
Spis wykresów………. 102


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>