Bezrobocie i ubóstwo.


Wstęp………4

Rozdzial I
Problem bezrobocia w świetle literatury

1.1 Definicje i rodzaje bezrobocia ………6
1.2 Mierniki bezrobocia ………9
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ………10
1.4 Struktura statystyczna ………14
1.5 Funkcjonowanie rynku pracy……… 16


Rozdzial II
Społeczne skutki bezrobocia

2.1 Definicja i rodzaje ubóstwa……… 22
2.2 Granice i metody prawne ………25
2.3 Strefa ubóstwa w Polsce ………27
2.4 Nastepstwa integracji z Unia Europejska na ksztalt ubóstwa ………34
2.5 Strategie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu……… 39


Rozdzial III
Polityka makroekonomiczna wzgledem bezrobocia

3.1 Poszczególne instrumenty makroekonomiczne dla poprawy bezrobocia ………43
3.2 Wpływ funduszy unijnych na rynek pracy ………45
3.3 Nastepstwa integracji Unii Europejskiej w obszarze rynku pracy ………51
3.4 Polityka państwa wobec zjawiska bezrobocia ………54
3.5 Rynek pracy w perspektywie lat 2015 – 2020……… 58


Zakończenie……… 64
Spis wykresów ………66
Spis tabel……… 67
Spis rysunków……… 67
Bibliografia ………68

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>