Bezrobocie w perspektywie społecznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp………. 5

Rozdział 1
Rynek pracy a bezrobocie

1.1. Instytucje rynku pracy………. 8
1.2. Popyt i podaż na rynku pracy………. 13
1.3. Pojęcie i fazy bezrobocia………. 17
1.4. Rodzaje bezrobocia………. 22
1.5. Przyczyny bezrobocia………. 26

Rozdział 2
Bezrobocie w ujęciu ekonomczno-społecznym

2.1. Jednostka w obliczu bezrobocia………. 34
2.2. Ekonomiczny wymiar bezrobocia………. 41
2.3. Społeczne skutki bezrobocia………. 45
2.4. Bezrobocie a ubóstwo………. 53

Rozdział 3
Metodologiczne podstawy pracy

3.1. Przedmiot i cel badań………. 61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 63
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………. 67
3.4. Przebieg i organizacja badań

Rozdział 4
Bezrobocie wśród absolwentów na przykładzie powiatu sierpeckiego

4.1. Charakterystyka Powiatu Sierpeckiego………. 75
4.2. Bezrobocie w Powiecie Sierpeckim………. 77
4.3. Charakterystyka badanej populacji ………. 81
4.4. Analiza i interpretacja wyników badań………. 84

Zakończenie i wnioski końcowe………. 97
Bibliografia………. 102
Spis tabel i rysunków………. 104
Aneks………. 105

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie