Bezrobocie w powiecie tczewskim.


Wstęp…………3

Rozdzial I
pojecie bezrobocia w świetle literatury.

1. Pojecie bezrobocia…………5
1. 1. Metody obliczania wielkosci bezrobocia…………11
2. Formy bezrobocia…………14
3. Skutki bezrobocia…………19

Rozdzial II
Metody przeciwdziałania i walki z bezrobociem.

1. Warunki sprzyjajace eliminacji bezrobocia…………25
2. Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu…………29
3. Metody zwalczania bezrobocia w Unii Europejskiej…………36

Rozdzial III.
Charakterystyka rynku pracy w powiecie tczewskim.

1. Polozenie oraz podzial administracyjny…………43
2. Zasoby ludzkie…………46
3. Stan zatrudnienia w gospodarce wedlug grup ekonomicznych…………48
4. Glówne firmy polozone na terenie powiatu tczewskiego…………50

Rozdzial IV
Problem bezrobocia w powiecie tczewskim na tle województwa pomorskiego.

1. Struktura osób bezrobotnych w powiecie tczewskim…………53
1.1. Bezrobotni wedlug plci…………54
1.2. Bezrobotni wedlug wieku…………55
1.3. Bezrobotni wedlug zawodów…………57
1.4. Bezrobotni wedlug wyksztalcenia…………58
2. Temat zwolnien grupowych…………60
3. Osoby bezrobotne z prawem do zasilku…………62
4. Bezrobotni absolwenci…………65
5. Formy przeciwdziałania bezrobociu…………67
5.1. Programy szkoleniowe…………67
5.2. Przygotowanie zawodowe do miejsca pracy…………72

Zakończenie…………76
Bibliografia…………78
Spis tabel…………82
Spis rysunków…………83
Spis wykresów…………84


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>