Bezrobocie w powiecie tczewskim.


Wstęp…………3

Rozdzial I
pojecie bezrobocia w świetle literatury.

1. Pojecie bezrobocia…………5
1. 1. Metody obliczania wielkosci bezrobocia…………11
2. Formy bezrobocia…………14
3. Skutki bezrobocia…………19

Rozdzial II
Metody przeciwdziałania i walki z bezrobociem.

1. Warunki sprzyjajace eliminacji bezrobocia…………25
2. Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu…………29
3. Metody zwalczania bezrobocia w Unii Europejskiej…………36

Rozdzial III.
Charakterystyka rynku pracy w powiecie tczewskim.

1. Polozenie oraz podzial administracyjny…………43
2. Zasoby ludzkie…………46
3. Stan zatrudnienia w gospodarce wedlug grup ekonomicznych…………48
4. Glówne firmy polozone na terenie powiatu tczewskiego…………50

Rozdzial IV
Problem bezrobocia w powiecie tczewskim na tle województwa pomorskiego.

1. Struktura osób bezrobotnych w powiecie tczewskim…………53
1.1. Bezrobotni wedlug plci…………54
1.2. Bezrobotni wedlug wieku…………55
1.3. Bezrobotni wedlug zawodów…………57
1.4. Bezrobotni wedlug wyksztalcenia…………58
2. Temat zwolnien grupowych…………60
3. Osoby bezrobotne z prawem do zasilku…………62
4. Bezrobotni absolwenci…………65
5. Formy przeciwdziałania bezrobociu…………67
5.1. Programy szkoleniowe…………67
5.2. Przygotowanie zawodowe do miejsca pracy…………72

Zakończenie…………76
Bibliografia…………78
Spis tabel…………82
Spis rysunków…………83
Spis wykresów…………84


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>