Bezrobocie wśród mlodziezy, jako jedna z glównych kwestii polityki Unii Europejskiej

Wprowadzenia

Rozdzial 1
Bezrbocie, jako kwestia spoleczna – jego rodzaje oraz skutki

1.1. Rynek pracy, jako miejsce powstania zjawiska bezrobocie
1.2.Zarys definiowanego pojecia bezrobocia
1.3.Bezrobocie jako kwestia spolecznа
1.4.Rodzaje oraz skutki bezrobocia


Rozdzial II
Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej oraz walka z tym zjawiskiem

2.1.Bezrobocie w Europie
2.2.Cztery okresy czasowe polskiego bezrobocia XX-XXI wieku
2.3.Mechanizm regulacji bezrobocia
2.4.Opracowanie i realizacja programów zatrudnienia
2.4.1. Programy unijne dla rozwiazania problemu bezrobocia
2.4.2. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce
2.5.Glówne rodzaje regulacji rynku pracy
2.6.Podstawowa teoria zatrudnienia


Rozdzial III
Charakterystyka unijnych i polskich dzialan zmierzajacych do zmniejszenia stopnia bezrobocia

3.1.Bezrobocie wśród ludzi mlodych
3.2.Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ludzi mlodych
3.2.1. Formy pomocy bezpośredniej
3.2.2.Formy pomocy pośredniej
3.3.Polskie i unijne programy wobec bezrobocia młodych ludzi
3.3.1. Archiwalne


Podsumowanie
Literatura
Streszczenie pracy dyplomowej licencjackiej


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>