BHP w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkole o profilu mechanik samochodowy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator


Wprowadzenie

Rozdział 1
Bezpieczeństwo w środowisku pracy

1.1. Definicja bezpieczeństwa i higieny pracy
1.2. Prawne podstawy BHP
1.3. Zagrożenia w środowisku pracy i ich zwalczanie
1.4. Specyfika BHP w pracy nauczyciela szkoły zawodowej


Rozdział 2
Metodologia badań własnych

2.1. Definicja bezpieczeństwa i higieny pracy
2.2. Problemy badawcze i hipotezy
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Organizacja badań własnych


Rozdział 3
Ryzyko zawodowe w pracy nauczyciela zawodu mechanik samochodowy

3.1. Ogólna charakterystyka badanej placówki oświatowej
3.2. Program nauczania i specyfika pracy nauczyciela zawodu mechaniki
3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela mechanik samochodowy
3.4. Weryfikacja hipotez i rekomendacje odnośnie poprawy bezpieczeństwa pracy nauczyciela


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Oceń