Biblioteka i jej dzialalnosc w wyzszej uczelni pedagogicznej – studium przypadku.

Wstęp………..3

Rozdzial I.
Wyzsza Uczelnia Pedagogiczna jako instytucja szkolnictwa wyzszego – w historii

1.1. Powstanie Wyzszej Uczelni Pedagogicznej – uwarunkowania, zalozyciele, organizacja ………..6
1.2. Organizacja ksztalcenia w Wyzszej Uczelni Pedagogicznej……….. 16
1.3. Infrastruktura i jej rozwój w Wyzszej Uczelni Pedagogicznej w latach 1993-2012 ………..26


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel, przedmiot i problematyka badan wlasnych ………..36
2.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze ………..38
2.3. Teren i organizacja badan ………..43


Rozdzial III.
Biblioteka wyzszej uczelni pedagogicznej i jej rola w życiu uczelni

3.1. Historia biblioteki ………..45
3.2. Misja biblioteki ………..49
3.3. Stan ksiegozbioru ………..51
3.4. Udostepnianie ksiegozbioru ………..53
3.5. Praca dydaktyczna biblioteki……….. 60
3.6. Działalność kulturowa biblioteki w uczelni i srodowisku lokalnym……….. 68


Wnioski i zakonczenie……….. 94
Spis tabel i rysunków……….. 97
Bibliografia……….. 99
Aneksy ………..101


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>