Bilans jako element sprawozdania finansowego oraz źródłooceny sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza na przykładzie bilansu firmy XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji analitycznych

1.1 Istota, cele i funkcje sprawozdania finansowego ………. 5
1.2 Podstawowe zasady i wymogi jakosciowe sporzadzania sprawozdania finansowego………. 8
1.3 Skladniki sprawozdania finansowego………. 11
1.4 Uzytkownicy sprawozdania finansowego ………. 24


Rozdzial 2.
Bilans przedsiębiorstwa

2.1 Cele i zasady sporzadzania bilansu oraz ogólna konstrukcja bilansu ………. 27
2.2 Aktywa bilansu ………. 28
2.3 Pasywa bilansu ………. 35
2.4 Metody analizy bilansu ………. 39


Rozdzial 3.
Bilans przedsiębiorstwa „XYZ S.A.” i jego analiza

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa „XYZ S.A.” ………. 40
3.2 Bilans – analiza wstepna ………. 40
3.3 Bilans – analiza wskaznikowa ………. 44
3.4 Sytuacja majatkowa i finansowa przedsiębiorstwa „XYZ S.A.” w świetle przeprowadzonej analizy bilansu ………. 49


Zakończenie ……….50
Bibliografia ………. 51
Spis tabel ………. 52
Spis rysunków ………. 52

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>