Bilans platniczy jako obraz sytuacji międzynarodowej kraju


Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Bilans platniczy jako obraz sytuacji miedzynarodowej kraju

1.1. Istota bilansu platniczego ……….5
1.2. Struktura bilansu platniczego………. 10
1.2.1 Bilans obrotów biezacych………. 11
1.2.2. Bilans obrotów kapitalowych………. 15
1.2.3. Bilans obrotów wyrównawczych………. 17
1.2.4. Pozycje korygujace ……….19
1.3.Transakcje autonomiczne i transakcje wyrównawcze………. 20
1.3.1. Transakcje autonomiczne ……….20
1.3.2. Transakcje wyrównawcze………. 24


Rozdzial 2
Przyczyny i skutki nierównowagi bilansu platniczego w krótkim i dlugim okresie

2.1.Równowaga i nierównowaga bilansu platniczego………. 26
2.2.Czynniki kształtujące bilans platniczy w krótkim okresie………. 29
2.3.Czynniki kształtujące bilans platniczy w dlugim okresie………. 36
2.4.Skutki nierównowagi bilansu platniczego………. 40


Rozdzial 3
Analiza bilansu platniczego polski w latach 2000-2012

3.1.Bilans obrotów biezacych ……….47
3.2.Bilans obrotów kapitalowych………. 59
3.3.Bilans obrotów wyrównawczych ……….82
3.4. Czynniki kształtujące bilans platniczy w Polsce 2000-2012………. 84


Zakończenie ……….85
Bibliografia ……….87
Spis tabel ……….89
Spis diagramów ……….90


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII