Biznes plan dla działalności gospodarczej na przykładzie gabinetu fizjoterapii.Streszczenie w jezyku angielskim………4
Wstęp………5

Rozdzial 1.
Prezentacja przedsiewziecia.

1.1 Charakterystyka planowanego przedsiewziecia………6
1.2 Formalnosci zwiazane z zalozeniem firmy………6
1.3 Zalozenia wstepne………7


Rozdzial 2.
Analiza makroekonomiczna i mikroekonomiczna otoczenia przedsiębiorstwa.

2.1 Otoczenie- firmy konkurencyjne………35
2.2 Charakterystyka odbiorców………35


Rozdzial 3.
Plan marketingowy.

3.1 Działania promocyjne………36
3.2 Analiza SWOT………37


Rozdzial 4.
Plan finansowy przedsiewziecia na lata 2014-2016.

4.1 Planowane przychody………40
4.2 Planowane koszty………43
4.3 Wynik finansowy………46
4.4 Przeplywy pieniezne………49


Podsumowanie………53
Wykaz tabel………54
Bibliografia………56

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>