Biznes plan firmy z branzy stolarki budowlanej


1. Podsumowanie wykonawcze ………. 4

2. Opis przedsiewziecia i celów

2.1. Nazwa i forma prawna ………. 5
2.2. Czynnosci formalne………. 6
2.3. Charakterystyka udzialowców ………. 7
2.4. Misja, cele i zadania………. 8
2.5. Lokalizacja ……….9


3. Opis produktu

3.1. Rodzaje oferowanych produktów ……….10
3.2. Stosowana technologia ……….14
3.3. Niezbedne zasoby ………. 21
3.4. Glówni dostawcy ………. 22


4. Analiza rynku

4.1. Identyfikacja rynku docelowego ………. 24
4.2. Glówni nabywcy ………. 26
4.3. Pozostali nabywcy ……….27
4.4. Konkurenci ………. 27


5. Marketing

5.1. Cele marketingowe ……….30
5.2. Mieszanka marketingowa ……….31


6. Zarządzanie

6.1. Zasoby kadrowe ………. 39
6.2. Struktura organizacyjna ………. 41


7. Analiza finansowa

7.1. Wartosci srednie produkcji ………. 43
7.2. Popyt, produkcja, sprzedaz i koszty ……….45
7.3. Zestawienie kosztów działalności ………. 48
7.4. Rachunek wyników ………. 50
7.5. Zestawienie bilansowe ……….51
7.6. Zestawienie przeplywów pienieznych ……….52
7.7. Efektywność inwestycji ………. 54


8. Analiza szans i zagrozen ……….55

9. Spis tabel ………. 57

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>