Biznes plan Pensjonatu.

Rozdzial 1.
Opis przedsiewziecia.

1.1. Cele przedsiewziecia ………..3
1.2. Potrzeby kredytowe……….. 4

Rozdzial 2.
Uwarunkowania prawne majace wpływ na realizacje przedsiewziecia………..5

Rozdzial 3.
Charakterystyka branzy i kierunki jej rozwoju………..5

Rozdzial 4.
Uwarunkowania spoleczno – geograficzne……….. 8

4.1 Atrakcje i zabytki otoczenia pensjonatu……….. 9

Rozdzial 5. Plan marketingowy ………..13

5.1 Produkty ………..13
5.2 Konkurencja ………..15
5.3 Docelowy segment klientów ………..16
5.4 Reklama i promocja ………..16

Rozdzial 6.
Charakterystyka nieruchomosci………… 17

Rozdzial 7.
Plan finansowy

7.1 Przychody ………..20
7.2 Koszty materialów i energii……….. 23
7.3 Uslugi obce……….. 25
7.4 Podatki i opłaty ………..27
7.5 Wynagrodzenia wraz z narzutami……….. 29
7.6. Amortyzacja……….. 32
7.7. Pozostale koszty ………..34
7.8. Koszty finansowe ………..36
7.9. Naleznosci, zobowiazania, zapasy, zapotrzebowanie na kapital ………..38

Rozdzial 8.Wynik finansowy ………..40

8.1. Prognoza bilansu ………..42

Rozdzial 9.
Analiza inwestycji……….. 43
9.1 Oszacowanie stopy dyskonta ………..43
9.2. NPV , IRR, NPVI ………..44

Rozdzial 10.
Ryzyko projektu……….. 45

Rozdzial 11.
Analiza SWOT przedsiewziecia ………..49


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>