Biznes plan Pensjonatu.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Rozdzial 1.
Opis przedsiewziecia.

1.1. Cele przedsiewziecia ………..3
1.2. Potrzeby kredytowe……….. 4

Rozdzial 2.
Uwarunkowania prawne majace wpływ na realizacje przedsiewziecia………..5

Rozdzial 3.
Charakterystyka branzy i kierunki jej rozwoju………..5

Rozdzial 4.
Uwarunkowania spoleczno – geograficzne……….. 8

4.1 Atrakcje i zabytki otoczenia pensjonatu……….. 9

Rozdzial 5. Plan marketingowy ………..13

5.1 Produkty ………..13
5.2 Konkurencja ………..15
5.3 Docelowy segment klientów ………..16
5.4 Reklama i promocja ………..16

Rozdzial 6.
Charakterystyka nieruchomosci………… 17

Rozdzial 7.
Plan finansowy

7.1 Przychody ………..20
7.2 Koszty materialów i energii……….. 23
7.3 Uslugi obce……….. 25
7.4 Podatki i opłaty ………..27
7.5 Wynagrodzenia wraz z narzutami……….. 29
7.6. Amortyzacja……….. 32
7.7. Pozostale koszty ………..34
7.8. Koszty finansowe ………..36
7.9. Naleznosci, zobowiazania, zapasy, zapotrzebowanie na kapital ………..38

Rozdzial 8.Wynik finansowy ………..40

8.1. Prognoza bilansu ………..42

Rozdzial 9.
Analiza inwestycji……….. 43
9.1 Oszacowanie stopy dyskonta ………..43
9.2. NPV , IRR, NPVI ………..44

Rozdzial 10.
Ryzyko projektu……….. 45

Rozdzial 11.
Analiza SWOT przedsiewziecia ………..49