Biznes plan producenta tkanin

Plan marketingowy ………. 1
Misja i ………ategia ARELAN S.A. ………. 4
Charakterystyka rynku ………. 5
Analiza możliwości zbytu produktów ARELAN S.A. ………. 7
Konkurencja ………. 9
Bilans-Aktywa ………. 10
Bilans-Pasywa ………. 11
Rachunek zysków i ………at ………. 12
Wskazniki efektywnosci działania ………. 13
Plan zatrudnienia i wynagrodzenia ………. 14
Plan działalności gospodarczej ………. 16
Plan kosztów działalności gospodarczej ………. 19
Planowane remonty ………. 20
Naklady inwestycyjne ………. 21
Plan zapotrzebowania na kapital obrotowy ………. 22
Przeplywy środków pienieznych ………. 23

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>