Biznes plan – Restauracja

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

1. Streszczenie……..5
2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 6
      2.1. Nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, status, bank ……..6
2.2. Lokal……..6
2.3. Przedmiot działalności……..6
2.4. Misja ……..6
2.5. Wizja ……..6
2.6. Cele działalności……..6
3. Analiza SWOT…….. 7
      3.1. Mocne strony ……..7
3.2. Słabe strony ……..7
3.3. Szanse ……..7
3.4. Zagrożenia…….. 7
4. Cele przedsiębiorstwa…….. 7
      4.1. Cele krótkoterminowe ……..7
4.2. Cele długoterminowe…….. 7
5. Plan marketingowy ……..7
      5.1. Asortyment usług ……..7
5.2. Klienci……..8
5.3. Konkurencja ……..8
5.4. Ceny ……..8
5.5. Dystrybucja…….. 10
5.6. Promocja ……..10
6. Plan działalności operacyjnej……..10
      6.1. Nakłady inwestycyjne ……..10
6.2. Źródła finansowania inwestycji……..10
6.3. Zaopatrzenie ……..10
7. Plan organizacji i zarządzania ……..10
8. Plan zatrudnienia ……..12
8.1. Zatrudnienie ……..12
8.2. Płace ……..12
9. Plan finansowy ……..13
      9.1. Analiza kosztów początkowych ……..13
9.2. Koszty początkowe działalności……..14
9.3. Wydatki miesięczne ……..14
9.4. Rachunek zysków i strat ……..15
9.5. Bilans ……..15
9.6. Rachunek przepływów pieniężnych…….. 16
9.7. Analiza wskaźnikowa…….. 18


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)