Biznes-Plan, Uruchomienie punktu malej gastronomii ,projekt inwestycyjny

1. Dane autora planu
2. Wstęp
3. Lokalizacja projektu
4. Planowany termin rozpoczecia dzialalnosci
5. Opis projektu
6. Analiza rynku
7. Analiza popytu
8. Zatrudnienie i personel
9. Spis podstawowego sprzetu potrzebnego do rozpoczecia dzialalnosci
10. Stan przygotowania inwestycji
11. Informacja o planowanej inwestycji
12. Proces techniczny oferowania usługi w przypadku planowanej inwestycji
13. Finanse projektu

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>