Biznes Plan. Wsparcie samozatrudnienia- POKL 6.2-Agencja nieruchomości.


Czesc I
Opis planowanego biznesu.

A.Dane przedsiebiorcy ………..3
B.Merytoryczne przygotowanie przedsiebiorcy……….. 3
C.Charakterystyka planowanego biznesu……….. 4
D.Analiza SWOT ………………….6
E.Planowane zatrudnienie 8

Czesc II
Plan marketingowy

A.Charakterystyka odbiorców……….. 8
B.Konkurencja na rynku……….. 12
C.Charakterystyka dostawców……….. 13
D.Dystrybucja i promocja ………..14
E.Planowana struktura sprzedaży w pierwszych 3 latach ………..15

Czesc III
Dotacja inwestycyjna

A.Planowane inwestycje……….. 16

Czesc IV
Sytuacja ekonomiczno – finansowa

A.Rachunek zysków i strat w ukladzie miesiecznym za pierwsze 12 miesiecy od planowanej daty rozpoczecia działalności gospodarczej ………..18
B.Uproszczone przeplywy finansowe w ukladzie miesiecznym przez pierwsze 12 miesiecy od planowanej daty rozpoczecia działalności gospodarczej……….. 19
C.Rachunek zysków i strat (prognoza na 3 lata kalendarzowe) w ukladzie rocznym ………..20
D.Uproszczone przeplywy finansowe (prognoza na 3 lata kalendarzowe) w ukladzie rocznym ………..21
E.Zestawienie majatku i zródel finansowania ………..21


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>