Blad wychowawczy jako czynnik zaburzajacy proces wychowania w opinii badanych rodziców


Wstęp…………4

Rozdzial 1.
Rozdzial Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.1. Blad wychowawczy – ujecie definicji …………7
1.2. Klasyfikacja bledów wychowawczych …………12
1.3. Przyczyny powstawania bledów wychowawczych …………17
1.4. Skutki bledów wychowawczych oraz mozliwosc naprawienia………… 26


Rozdzial 2.
Rozdzial Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1. Przedmiot, cel badan i typ podjetych badan …………32
2.2. Problemy badawcze …………36
2.3. Metody techniki i narzedzia badawcze………… 38
2.4. Organizacja i przebieg badan………… 43
2.5. Teren i charakterystyka próby badawczej …………43


Rozdzial 3.
Rozdziala Blad wychowawczy jako czynnik zaburzajacy proces wychowania w ocenie badanych rodziców. Analiza i interpretacja wyników badan

3.1. Wiedza na temat bledów wychowawczych w świetle opinii respondentów………… 46
3.2. Czestotliowosc popelniania bledów wychowawczych w opinii respondentów………… 53


Wnioski i postulaty dla praktyki pedagogicznej………… 67
Bibliografia………… 69
Spis rysunków …………71
Spis tabel………… 73
Ankieta………… 75

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>